Analyses

In de volgende analyse wordt gekeken naar de samenstelling van de stukken, uit welke onderdelen zij zijn samengesteld, hoe hangen zij met elkaar samen in verticale zin en hoe worden zij met elkaar verbonden in horizontale zin.

Hypothese waarop deze analyse is gebaseerd is dat de composities bestaan uit eenheden met bekende eigenschappen waarmee van punt naar punt wordt gewerkt. Deze punten zijn de prime, kwart, kwint en octaaf. Eigenschappen zijn maximum en minimum ten opzichte van begintoon, octaaf- en kwint/kwart punt en verschil tussen begin en eindtoon van de eenheid. Daarnaast karakteristieken tussen de melodielijnen en in het bijzonder tussen thema en contrasubject.

next