Analyse fuga 2In fuga 2, bwv 847, c minor, komt het motief 9 keer voor. Van prime (c), naar kwint omhoog (b) en octaaf ontwikkeld de fuga zich naar de major parallel Eb en g. De hoogte van de episodes zijn gespiegeld rond het eerste octaafmotief en contrapunt. De meeste episodes bestaan uit drie stappen, de middelst uit twee. De octaven bij de episodes/modulaties zijn weer aangegeven. Het octaaf bij de motieven is te vinden bij de beginnoot en de kwint.

Opvolgende octaven bij –kwintsprong en opvolgende noot. Octaven met contrapunten (3 x) keren terug behalve in laatste thema (beetje apart, lijkt aanvulling)
Verband 7 naar 3 met twee stappen van twee. Vijf keer toepassing van omkerend contrapunt, bij kwart opgesplitst contrapunt. Bij –kwart, is –kwart steunpunt ook naar bas toe.


next