Analyse fuga 3

Fuga 3 is een driestemmige fuga met een gelaagd thema en twee contrapunten. Het derde contrapunt is sterk verbonden met de bovenste melodielijn in het thema. Hieronder zijn de drie eerste inzetten weergegeven, in de eerste figuur origineel, de tweede met de tweede stem een kwint verschoven en vervolgens een octaaf verschoven om de relatie met het contrapunt in beeld te brengen. De vierde figuur geeft de relatie van het tweede contrapunt met het thema weer, waarbij de derde stem een octaaf is verschoven. 

Vier octaven tussen subject en contrapunt, beginnoot en opvolgende en  kwint en opvolgende. Hoogste melodie van subject kwart en kwint tov contrapunt. Hoogste melodie octaven met 2e contrapunt. 

subject en contrapunt fuga 3

 

Het thema en eerste contrasubject vormen een vaste combinatie van omkerend contrapunt in de octaaf en transformeren telkens relatief hetzelfde. Bij de derde inzet is er getransponeerd met minus een kwint, vervolgens plus een kwint na een episode, minus een terts en daarna minus een kwart etc.

De episodes hebben een sterke relatie met de bovenste melodie van het thema. De eerste episode heeft drie stappen, 4 inzetpunten (met octaaf). Drie stemmen x, y, z. Z correspondeert met subject prime, y correspondeert met subject –kwart. X verbonden met eerste en tweede stem met octaven. Geeft repeteren. De relaties zijn in de onderstaande figuur duidelijk te zien.

next