Relaties

Verticale relaties zijn relaties tussen de toonhoogten van verschillende stemmen op één moment of in een beperkt tijdsinterval. Horizontale relaties zijn relaties in toonhoogte op verschillende tijdstippen. In de muziektheorie wordt ook vaak gesproken in verticaal en horizontaal maar in een iets andere (maar wel verwante) betekenis namelijk verticaal in de zin van harmonie en akkoorden en horizontaal in de zin van melodie.

Bepaalde kenmerken kunnen beschreven worden in één-dimensionale zin, bijvoorbeeld het voorkomen van een octaaf. Andere kenmerken vereisen een twee-dimensionale beschrijving, zeker door de constructie van Bachs muziek is dit hierbij het geval. Dit is een interessant gegeven ook gezien de ontwikkeling in de muziek in de renaissance en barok van polyfonie en monodie waarbij de melodie voorop staat (horizontaal) naar de harmonie waarbij akkoorden en de opeenvolging en functie daarvan centraal staat (verticaal).

In dit onderzoek worden horizontale en verticale relaties geanalyseerd, daarnaast relaties die ontstaan door verbindingen door muzikale eenheden en doorlopende motieven.

next