Horizontale relaties en ontwikkeling in het stuk

Aansluiting van de verschillende onderdelen in de stukken gebeurt op basis van een aantal eenvoudige principes

 • tonale beantwoording (als thema begint met dominant wordt bij de transformatie naar de dominant een kwart gebruikt om te vermijden dat het antwoord in de secunde begint)
 • tussen thema’s door kop-staart aansluiting, soms met codetta,
 • vaak een octaaf bij begin van thema
 • bij aansluiting op een thema met een maximum van een sext, op de kwint in het thema.
 • aansluiting van stappen van episodes op de stappen van een melodielijn van het thema

 Ontwikkeling

 • Aansluiting door gebruik van motieven/onderdelen van thema (octaaf/kwint/kwart/secunde)
 • Ontwikkeling door kwint-kwart-kwint-kwart (telkens stap van een secunde) transponaties met omkerend contrapunt en terug. (in 1 melodielijn of met omkeerbaar contrapunt)
 • Door aansluiting van onderdelen (stukje thema) en aansluiting kop-staart
 • Door episodes
 • Octaven bij symmetrie

Episodes hebben een aantal varianten

 • Twee keer een secunde stap (vaste stappen)
 • Chromatische octaaf
 • Overeenkomstig hoogste melodische lijn van gelaagd thema

next