Analyse fuga 24

Fuga 24 is een vierstemmige fuga in b-minor. Het heeft een thema en een contrasubject dat in onderdelen op te splitsen is, die op bepaalde plekken afzonderlijk worden getransponeerd.

Thema
Het thema heeft een reikwijdte ten opzichte van de begintoon van –kwint en +kleine sext. Het is gelaagd en kan in de volgende onderdelen worden gesplitst; kwintloopje (a), gelaagd 6-delig stuk eindigend op een kwint (b), eindstukje met herhaling van kwint, kwintloopje, slot op gis (grote secunde) (c).

Het contrasubject kan ingedeeld worden in (d) prime benadrukt, octaafloopje via kleine secunde en (e) prime octaaf hoger, loopje kwint naar beneden en kwint benadrukt (overgebonden noot) en nogmaals een kwint.

Verticaal is er een octaafafstand tussen prime van het thema en kwart van contrapunt. Daarnaast is er in de kwart van het contrasubject een kwart interval met de kwint van het thema.

fuga 24-1

 

Aansluitingen
De expositie bestaat uit drie thema inzetten,  prime, -kwart, -octaaf, waarbij een tonale aansluiting wordt gemaakt. Vervolgens een kleine episode en de vierde inzet waarbij de eerste omkering in de octaaf wordt toegepast.

Het tussenstuk is gebaseerd op –kwart en +kwint-sprongen. Verticaal worden twee octaven gevormd.De kwart van contrapunt wordt gevolgd door een kwart interval met de kwint van het thema. Na de langere episode waarbij de bas een octaaf doorloopt volgt het thema met het contrasubject in dichtste nadering.

In onderstaande grafiek zijn de horizontale relaties weer gegeven die er op de prime en kwint van het thema zijn. Verticaal zijn de octaafpunten weergegeven. Zwarte schuine stippellijnen geven een octaaf weer.

Ontwikkeling
De episode bestaat uit drie subjecten waarvan twee omkerend zijn. Bas blijft bas (x). Loopt met stapjes van grote secunde octaaf naar beneden. y en z omkeerbaar contrapunt constructie (7x omkering midden in). X en y repeteren. X en z octaaf relatie. Tussen x-y-z kwint/kwart relatie.

fuga 24-3

Fuga 24 met illustratie van octaven.

 

Thema’s en contrapunten en 3 episodes

next