Doorzetting motief

Vaak wordt een motief of een repeterende noot doorgezet in het contrasubject. Deze doorzetting zorgt voor verbondenheid naast de aanwezige onafhankelijke melodielijn.

De doorzetting van een motief is duidelijk te zien in de grafieken als het contrasubject wordt getransponeerd naar de basis situatie door een kwint of octaaf te verschuiven.

fuga 10

fuga 16

fuga 20

fuga 21

next