Onderzoek

Onderzoek is verricht naar de structuur van de stukken van het WTK kijkend naar de toonhoogten in de tijd en de daarmee verband houdende relaties. Ritme is hierbij buiten beschouwing gelaten. Het doel van de studie is het destilleren van compositieprincipes vanuit de analyse van de structuur, kijkend naar het thema en contrasubject, kijkend naar motieven en andere muzikale eenheden en kijkend naar de structuur over het stuk heen. Als hulpmiddel is hierbij gebruik gemaakt van een kwantificering en analyse daarvan met behulp van grafieken. Ook enkele stukken van andere componisten en stukken uit Die Kunst der Fuge, de Inventionen en Sinfonia’s en enkele kleinere stukken zijn op die manier uitgewerkt.

Lees verder:
Fux versus Bach
Onderzoeksvragen
Kwantificatie
Structuurkenmerken
Analyse
Literatuur