Type aanpassingen

Kijkend naar de 11 praeludiums die eerder in het Buchlein voorkwamen en bewijsbaar voor een groot gedeelte zijn aangevuld zijn verschillende soorten aanvulling te onderkennen:

  • thema getransponeerd tussengevoegd  (praeludium 1, 5, 11 en 12)
  • verlenging door een orgelpunt (praeludium 1, 6, 11 en 12)
  • toevoeging van een sterk afwijkend stuk (praeludium 2 en 10).

Praeludium 3 is niet aangepast qua lengte. Praeludiums 4 en 9 zijn onveranderd.

Kijkend naar de andere praeludiums, komt vooral ook praeludium 21  in aanmerking om uit een samenstelling van een vroeger stuk en een aanvulling te zijn samengesteld.

Aanvullingen in een aantal praeludiums die eerder voorkwamen in het Klavierbuchlein zijn duidelijk verlengd om de stukken langer te maken, hierbij is in een aantal gevallen het oorspronkelijke stuk meer gestructureerd geworden (bijv. praeludium 1) of is de aanvulling meer gestructureerd van karakter (bijv praeludium 6), andere aanvullingen wijken sterk af van de structuur (bijv praeludium 2).

Bij de inventionen en sinfonien zijn de verbeteringen kleiner, muzikaal en/of structureel gericht. Alle veranderingen zijn aanvullingen of aanpassingen van noten, er zijn geen stukken weggelaten. De verbeteringen zitten veelal in het middenstuk (niet aan het einde of begin). Na verandering zijn de stukken gelijk van lengte of groter geworden.

next