Analyse

Een aantal stukken zijn in detail geanalyseerd (analyses). Hierbij wordt uitgegaan van stukken die consistent zijn in hun structuur.  Vervolgens is onderzocht in hoeverre de gevonden principes ook in de andere stukken voorkomt.

Uit de literatuur zijn de bijzonderheden uit de stukken gedestilleerd en is naar een achtergrond gezocht met gebruikmaking van de gevonden principes. Vroege en latere versies zijn naast elkaar gelegd (early versions).

next