Kenmerken van structuur

Kijkend naar de fuga’s kan een eerste beschrijving van de structuur gegeven worden door de volgende kenmerken

 • het aantal stemmen en de scheiding van stemmen
 • het aantal keren dat het thema terug komt (aantal inzetten)
 • het aantal contrasubjecten en de mate waarin deze een vaste combinatie vormen met het
 • de transponaties van het thema en contrasubjecten en de daarmee samenhangende ontwikkeling naar verschillende toonsoorten
 • bewerkingen van het thema of contrasubject (inversus, vergrotingen, verkleiningen, retrograde

In verschillende boeken zijn deze kenmerken in detail uitgewerkt, zoals in Bruhn (2006) en Dürr (1998).

Diepgaander staat op deze site de analyse van de structuur op de volgende kenmerken:

 • karakteristieken van het thema (beginnoot, eindnoot, minimum en maximum)
 • melodielijnen – gelaagdheid in thema en contrasubject
 • muzikale eenheden
 • de samenstelling van de episodes
 • dimensionering en samenstelling van thema en contrasubjecten
 • relaties in verticale zin waaronder relaties tussen thema en contrasubject(en) en octaafpunten
 • relaties in horizontale zin (functie van bovenstaande elementen in horizontale zin) en daarmee de ontwikkelingen in het stuk
 • consistenties en inconsistenties over de stukken heen

next