Muzikale eenheden

Naast het thema en de contrasubjecten zijn eenvoudige fundamentele muzikale eenheden onderdeel van de structuur. Het gaat hier om bijvoorbeeld een chromatische octaaf toonladder, een kwint of kwart sprong of secunde stap. Deze eenheden zijn op veel plaatsen toegepast en lopen soms over de grens van het thema over in het contrapunt.

Deze muzikale eenheden hebben een rol bij de samenstelling van de compositie. De chromatische octaaf toonladder wordt gehanteerd als verbindingselement. Kwint-kwart sprongen als ontwikkeling van een secunde stap (voorbeeld Praeludium 3 en Fuga 24).

Hieronder staan een aantal voorbeelden waarin, in de combinatie van thema en contrasubject een octaaf eenheid zit, aangegeven met de zwarte markering.


Thema fuga 1


Thema en contrapunt fuga 2


Thema en contrapunt fuga 9


Thema fuga 12


Thema fuga 13


Contrapunt fuga 15


Contrapunt fuga 17


Thema fuga 18

next