Structuurkenmerken

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de structuur van de stukken. De focus ligt hierbij eerst op de fuga’s’.

Kijkend naar de fuga’s kan een eerste beschrijving van de structuur gegeven worden door de volgende kenmerken:

 • het aantal stemmen en de scheiding van stemmen
 • het aantal keren dat het thema terug komt (aantal inzetten)
 • het aantal contrasubjecten en de mate waarin deze een vaste combinatie vormen met het thema
 • de transponaties van het thema en contrasubjecten en de daarmee samenhangende ontwikkeling naar verschillende toonsoorten (zie ook de grafieken op deze site)
 • bewerkingen van het thema of contrasubject (inversus, vergrotingen, verkleiningen, retrograde)

Diepgaander staat op deze site de analyse van de structuur op enerzijds de fundamentele onderdelen van de muziek. anderzijds de relaties die zowel horizontaal als verticaal kunnen worden onderkend. Hierbij is strikt gekeken naar de structuur en is niet uitgegaan van bestaande muziektheorie zoals de harmonieleer. De volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • karakteristieken van het thema (beginnoot, eindnoot, minimum en maximum)
 • melodielijnen – gelaagdheid in thema en contrapunt
 • muzikale eenheden
 • dimensionering en samenstelling van thema en contrasubjecten
 • relaties in verticale zin waaronder relaties tussen thema en contrasubject(en) en octaafpunten
 • de samenstelling van de episodes
 • relaties in horizontale zin (functie van bovenstaande elementen in horizontale zin) en daarmee de ontwikkelingen in het stuk
 • consistenties en inconsistenties over de stukken heen

next