Toonsoorten

In het WTK komen alle toonsoorten voor. De praeludiums en fuga’s zijn chromatisch geordend beginnend bij C Majeur (Praeludium en Fuga 1) en eindigend bij b-mineur (Praeludium en Fuga 24). In de 15 inventionen en sinfonien zijn de toen ter tijd gebruikelijker toonsoorten opgenomen.

Naast de geordende indeling, is het WTK is op vele gebieden divers. Het is divers voor wat betreft het ontstaan van de stukken, muzikaal karakter en de structuur van de stukken.

In vergelijking met de Inventionen en Sinfonia en met een deel van de stukken uit die Kunst der Fuge vormen de stukken minder één geheel.

next