Why page 5 of Contrapunctus 14 (Die Kunst der Fuge) doesn’t belong after page 4

The conclusion of this study is that page 5 of the autograph of Contrapunctus 14 doesn’t belong after page 4. Page 5 belongs to the end of the first musical part (bar 111-114 of the autograph). Maybe it is a design for the addition after part one.

Following this thesis, the missing part of Contrapunctus 14 starts at bar 227 instead of bar 239.  The following reasons substantiates this theses:

    • the notes at the end of page 4 doesn’t fit with those at the beginning of page 5 see.
    • the first bars of page 5 are musically related with bar 111-114 of the autograph, the end of the first part in the autograph see
    • In the first edition of Contrapunctus 14 (3 Soggetti in Die Kunst der Fuge), C.Ph.E. Bach changed the related notes at the end of the first part and added at the end of the total piece the open end, consisting of the first bars of page 5.  see
    • The three not-transponed themes at page 5 are unusual in the structure of the fuge and are understandable as design. (C.Ph.E. Bach leaves out the three themes of page 5) see

Milka (2014) argues that the first part probable is written earlier than the rest of the piece, because Bach crossed out two bars at the end of the part instead of sweeped out the bars. Maybe Bach made at that moment page 5.

read more

Contrapunctus 14

Het muziekblaadje waarop Carl Philipp Emanuel Bach ‘”Über dieser Fuge, wo der Nahme B.A.C.H. im Contrasubject angebracht worden, ist der Verfasser gestorben” schreef, heeft een speciale plaats in de nalatenschap van Bach. Dit blaadje wordt gezien als laatste bladzijde van de niet afgemaakte laatste fuga die Bach heeft gecomponeerd. Hiervan is geen complete autograaf bekend maar slechts vijf losse bladen waarop geen muzikaal einde staat. Het vijfde blaadje is opgenomen als officieel laatste stukje van Contrapunctus 14 onder andere in de Urtext edities van Die Kunst der Fuge. Er zijn door deskundigen vraagtekens gezet bij de samenstelling van het stuk, de volgorde van de onderdelen en ook bij het tijdstip waarop dit stuk is ontstaan.

Carl Philipp Emanuel Bach heeft contrapunctus 14 opgenomen in de first revised edition van Die Kunst der Fuge onder de naam 3 soggetti’s (bladzijde 61-65, First edition (revised version), ca. 1750, Leipzig). Hierbij heeft hij een deel van de laatste bladzijde weggelaten.

In deze studie is geanalyseerd wat er op bladzijde 5 staat, in relatie met het stuk. Het tweede deel is duidelijk, dit zijn de drie thema’s in niet getransponeerde vorm. Het eerste gedeelte kan gerelateerd worden aan het einde van het eerste muzikale gedeelte. De bladzijde hoort niet achter de eerste vier bladzijden zoals nu in alle versies wordt gehanteerd. De overige bladzijden worden in de goede volgorde gebruikt. De muziek op de laatste bladzijde kan geïnterpreteerd worden als schets die Bach heeft gemaakt bij de compositie van 3 soggetti.